Виконавці


Науковий керівник проекту Утєвський Андрій Юрійович - кафедра зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; доцент, кандидат біол. наук, доцент.

Утєвський Сергій Юрійович - кафедра зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, професор, доктор біологічних наук, доцент.

Юхно Галина Дмитрівна - НДІ хімії при ХНУ імені В.Н. Каразіна, відділ радіохімії та радіоекології, канд.хім.наук, ст.н.с.

Дрозд Олена Миколаївна - Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», Лабораторія інструментальних методів досліджень ґрунтів, канд.с.-г.н.

Сінна Олена Іванівна - кафедра фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; канд. геогр. наук, доцент

Попов Владислав Сергійович - кафедра фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, ст. викладач, завідувач лабораторії геоінформаційних систем і дистанційного зондування Землі

Шрестха (Колеснікова)Марія Юріївна - кафедра зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Утєвський Юрій Андрійович - ст. лаборант, хімічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна